Koret blev startet i 1997 af en gruppe ildsjæle, som var kede af, at deres gamle kor, Gåsehud, blev nedlagt. De var så sociale, at de faktisk dannede foreningen "Vaskavibagefter", med det vigtig formål at dyrke korsang. Men også andre aktiviteter står på programmet: fugleture, sangstævner, sommerfester, julefester, weekendophold, udlandsbesøg og ekskursioner.

Koret har ca. 35 sangere i alle aldersgrupper fordelt på sopran, alt, tenor og bas, dog med lidt overrepræsentation af damestemmer.

Koret er medlem af Kor72 og mange deltager i Kor72-arrangementer, f.eks. Tønder-sommer-stævnet eller weekend-træf.

Korleder
Korets leder fra begyndelsen og indtil sommeren 2010 var Niels-Erik Johansen, og efter sommerferien i august 2010 leder Morten Poulsen koret, som Niels-Erik nu synger bas i.